Meny
Startsiden
Diskusjonsforum
Om oss
Artikler m.m.
Bildegalleri
Matretter
Linker
Kontakt oss
Webadministrasjon
 
Skriv ut
Reindriftssamer - Boazodoallosámit
Ny bok av Øyvind Ravna
Fire århundrer og åtte årstider med Varangersiidaene - Njeallje jahkečuođi ja gávcci jagiáiggi Várjjátsiiddaiguin

I Reindriftssamer møter vi den nomadiske reindriften i Finnmark, slik den har foregått i århundrer. Historien fortelles gjennom Márroš­siida i Varanger, oppkalt etter reineier Anders A. Smuk.

Boka omhandler både historie og nåtid. En historie som fikk en dramatisk vending da grensen mot Russland og Finland ble stengt og flyttingen mellom Fiskerhalvøya, Enaresjøen og Varangerneset måtte opphøre. Forfatteren går tilbake til gamle fortegnelser over Varangers fjellsamer og beskriver hvordan menneskene har anvendt områdene til reindrift frem til idag.

I nåtiden følger vi reindriftsfolket i Varanger gjennom de åtte årstidene, fra kalvene blir født i mai, via merking, slakting og skilling, til vinterbeitene hvor de igjen legger ut på flytting neste vår. Boka gir således også et helhetlig bilde av den moderne reindriften slik den i dag drives med moderne teknologi, tilpasset samtiden, men fortsatt i pakt med naturen og tradisjonene. Gjennom unike fotografier og levende tekst vil leseren få et innblikk i reindriften, slik den har vært drevet gjennom historien og slik den fortsatt drives i dag – som en viktig del av den samiske kulturen.

Øyvind Ravna er dokumentarforfatter, fotograf og forsker fra Deatnu-Tana i Finnmark. Han har tidligere skrevet sju bøker og vært med på å lage flere dokumentarfilmer. De seneste bøkene og filmene henter sine temaer hos urfolk i det russiske nordområdet. Øyvind Ravna er cand.agric. fra Norges Landbrukshøgskole og har også studert samisk kulturfag ved Universitetet i Tromsø. Han er idag ansatt ved Det juridiske fakultet i Tromsø hvor han arbeider med en doktorsgradavhandling om reindriftsrett.


Boazodoallosámit girjjis oahpásmuvvat Finnmárkku johtti boazodoaluin nu mo dat lea leamas jahkecudiid mielde. Dás muitaluvvo Várjjaga Márros-siidda birra, mii nu gohcoduvvo bádjeolbmá Anders A. Smuk manjis.

Girjjis muitaluvvo sihke dolosáiggis ja dálááiggis. Stuorra rievdadusat cuhce boazodollui go Ruossa ja Suoma rájit giddejuvvojedje iige lean sat vejolas johtit Giehkirnjárgga, Anárjávrri ja Várjjatnjárgga gaska. Girjecálli lea geahcadan boares cállosiid Várjjaga boazosámiid birra ja muitala mo olbmot leat geavahan eatnamiid boazodollui otná beaivvi rádjai.

Dálááiggis cuovvut bádjeolbmuid gávcci jagiáiggi mielde, dan rájes go áldu njoallu miesi miessemánus, ja go merkot, njuovadit, rátket dálvesiiddaide ja dasságo fas johttájit giddat. Girjjis oahpásmuvvat árbevirolas boazodollui nugo otne jodihuvvo oddaáigásas teknologiijan, heivehuvvon áiggi ja luonddu ektui. Erenoamás govat ja ealli cálus govvidit mii boazodoallu lea, nugo lea áiggiid cada jodihuvvon ja nugo ain otne jodihuvvo – dehálas oassin sámi kultuvrras.

Øyvind Ravna, Elle Pier Piera Uvllá Øyvind, lea dokumentára­cálli, govvejeaddji ja dutki Deanus Finnmárkkus eret. Son lea cállán cieza girjji ja leamas mielde ráhkadit mánga dokumentárafilmma. Filmmat ja manjemus girjjit cájehit ruossa davviguovllu eamiálbmogiid dili. Øyvind Ravna lea cand. agric oahpu váldán Norgga Eanandoalloallaskuvllas (NLH – dál UBM). Son lea maiddái lohkan sámi kulturfága Romssa universitehtas. Ravna bargá dál Romssa universitehta juridihkalas fakultehtas doavttirgrádadutkosiin boazodoallorievtti birra.

ISBN 978 82 90625 57 8, 232 s., dáro- ja davvisámegillii, på norsk og nordsamisk

Publisert : 14.11.2007
Oppdatert: 14.11.2007
Publisert av : Webmaster